ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม