การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์

Publish Year International Conference 3
2010 exสตท.กิติศักดิ์ โสภาชาติ, exอภิสิทธิ์ ศรีภูสิตโต, exจรัส ฮั่นตระกูล, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of biolubricant by transesterification and esterification usingheterogeneous catalysts: double metal cyanides complexes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 exสุจินา การนสุทัต, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exMallika Tapanwong, "Improvement of Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Combined with Ion Exchange Resin for Washing Process", World Renewable Energy Congress 2009 - Asia, 19 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวิมลวรรณ ชอบเสร็จ, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from Crude and Refine Kernel Plam Oil in Laboratory Scale", World Renewable Energy Congress 2009 - Asia, 19 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exส.ต.ท.กิติศักดิ์ โสภาชาติ, exจรัส ฮั่นตระกูล, exอภิสิทธิ์ ศรีภูสิตโต, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Biolubricant using Heterogeneous Catalysts: Double Metal Cyanide Complexes", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย