การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

Publish Year International Journal 1
2014 exSUPANNIKAR SRIBUATHONG, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to CaCo-2 cells", Journal of Food Safety, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 270-282
Publish Year National Conference 1
2009 exSUPANNIKAR SRIBUATHONG, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Investigation of in vitro adherence capacities of lactic acid bacteria using human intestinal epithelium cell", Commission on higher education congress II University staff development consortium (CHE-USDC Congress II), 27 สิงหาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย