การพัฒนาชุดกรองอากาศสำหรับชุดเพาะเลี้ยงพืชด้วยระบบ Temporary Immersion