ผลของการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพื้นที่การเกษตร