การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exดร.ชัชวาล สิงหกันต์, exดร. วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, "Contamination and distribution of nitrate in groundwater at Suphanburi province,Thailand", The 1st EnvironmentAsia International Conference on "Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity", 23 มีนาคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย