การศึกษากรรมวิธีเคลือบผิวที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุแม่พิมพ์อีพอกซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exพีระวัฒน์ นำวงค์, "Thermal Spray-Formed Rapid Tooling: Experimental and FEA iInvestigation", The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2009), 23 - 24 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exพีระวัฒน์ นำวงค์, "An Investigation of Arc Spray Formed Rapid Tooling on Homopolymer Substrate", The third International Conference on Processing Materials for Properties, 13 - 14 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exพีระวัฒน์ นำวงค์, "Tribological Behaviours of Aluminium-filled Epoxy Composite", Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, 10 - 13 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย