การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivalis

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNipon Saen-in, exRenu Yahsiro, exSamorn Ponchunchoovong, "Efficient cryopreservation of humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) spermatozoa.", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 12-23