การป้องกันการสูญเสียกลิ่นน้ำพริกเผาผงด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันและอินคลูชันคอมเพลกส์

Publish Year International Journal 1
2008 exRotsatchakul, P, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, exCadwallader KR, "Identification of characteristic aroma components of thai fried chili paste", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มกราคม 2008, หน้า 528-536
Publish Year International Conference 3
2008 inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, exD.G. Peterson, exD.B. Thompson, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Role of water solubility on the stability of monoterpenes in the inclusion complexes from dispersed high-amylose maize starch", the 9th International Hydrocolloids Conference, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, "Flavor protection through starch inclusion complexes", International Symposium on Innovations in Food Processing, 20 พฤศจิกายน 2008, ไต้หวัน
2006 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Water solubility of flavor compounds influences formation of flavor inclusion complexes from dispersed high amylose maize starch", World Grains Summit: Foods and Beverages, 19 - 20 กันยายน 2006, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา