การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งด้วยการทำแห้งแบบออสโมซิส