เวลาและความน่าจะเป็นในกลศาสตรควอนตัม

Publish Year International Journal 3
2014 exJiravatt Rewrujirek, exArtit Hutem, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Calculation of the tunneling time using the extended probability of the quantum histories approach", Physics Letters A, ปีที่ 378, ฉบับที่ 14-15, มีนาคม - พฤษภาคม 2014, หน้า 985-989
2012 exHutem, A, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Coulomb and exchange integrals for higher excited states of helium atom by using spherical harmonics series", Journal of Mathematical Chemistry , ปีที่ 50, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 2086-2102
2008 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exVirulh Sa-yakanit, exพรเจริญ ผโลทัยดำเกิง, "ควอนตัมบรานว์เนียนและอินทิเกรตตามวิถีที่ถูกจำกัด", International Journal of Modern Physiscs B, ปีที่ 22, ฉบับที่ 25-26, ตุลาคม 2008, หน้า 4758-4764
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต, "ควอนตัมบรานเนียนและอิทิเกรตตามวิถีที่ถูกจำกัด", The Condensed Matter Theories (CMT) Workshops , 3 - 8 ธันวาคม 2007, กทม. อื่นๆ ประเทศไทย