การศึกษาสภาวะการเตรียมและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงของยางพารากับเส้นใยธรรมชาติและแร่ดิน

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Mechanical Properties of Natural Rubber Filled Palm Oil Bunch Fiber composites", The Sixth International Workshop on Green Composites, 8 - 10 กันยายน 2010, Gumi สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of Cassava fiber on the Mechanical Properties of Polypropylene (PP) and Polybutylene Succinate (PBS) composites", 11th Pacific Polymer Conference, 6 ธันวาคม 2009 - 10 กันยายน 2010, Crains เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การศึกษาการเตรียมและสมบัติการต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของ ยางธรรมชาติ/เจลาติไนซ์สตาร์ช (Gelatinized starch) และแร่ดิน (mineral clay)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย