การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แร่ดินเหนียวออกาโนนาโนคอมโพสิท