สมบัติเชิงกลและความเป็นแม่เหล็กของคอมโพสิทระหว่งแบเรียมเฟอร์ไรท์และยางธรรมชาติและผลกระทบของรูปร่างและขนาดอนุภาคของแบเรียมเฟอร์ไรท์ต่อคอมโพสิท