การตรวจสอบปริมาณสารเมทิลเอสเตอร์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้


แสดงความคิดเห็น

(0)