การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายปิยชาติ วังมูล, "Quantitative Determination of Citric content in Synthetic Lemon Juices for Cooking by using Near Infrared Spectroscopic Technique", International Diffuse Reflectance Conference 2008, 3 - 8 สิงหาคม 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา