พฤติกรรมการดูดซับและะการเคลื่อนที่ของตะกั่วและะแคทเมี่ยมในชุดดินที่พบในเขตนิคมอุตสาหกรรม