การศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Screening of pectinases producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry bark.", Science Asia., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 0-0