ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "FREEZE DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT", Journal of bioscience and bioengineering , ปีที่ 1, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2009, หน้า S22-S22
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand. , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย