การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากสตาร์ชข้าว, สตาร์ชมันสำปะหลัง, และสตาร์ชถั่วเขียว

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "cyclodextrin production from tapioca starch using a single step treatment", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย