แบบจำลองการทำนายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช่แข็งด้วยองค์ประกอบอาหาร: การทำนายอัตราส่วนน้ำที่แข็งตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิ

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHeldman, DR, "Use of Average Molecular Weights for Product Categories to Predict Freezing Characteristics of Foods", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 74, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2009, หน้า E417-E425
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Prediction of frozen food properties during freezing using product composition. ", Journal of Food Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 254-263
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Unfrozen-water-fraction-based approach for frozen food quality prediction. ", The 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference on Agriculture for Improving Human Life: The International Collaboration on Tropical Agriculture , 7 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน