การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ

Publish Year International Conference 1
2009 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "DEVELOPMENT OF HEALTHY INSTANT FRIED NOODLES MADE FROM COMPOSITE FLOUR OF WHEAT AND SWEET POTATO FLOUR", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Antioxidant activity of Instant fried noodles added with sweet potato flour", The 34 th congress on science and tectnology Thailand(stt34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย