การวิจัยคุณสมบัติไม้สักจากสวนป่าเพื่อการคัดเลือกพันธุ์