การศึกษาการทนความร้อนและการรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารไก่จำลองของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชันเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติคในอาหารไก่เม็ด