ศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าไม้อุทยานธรรมชาติป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Publish Year International Conference 2
2008 exรศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Change Impact on Forest Area in Thailand", FORTROP, 17 - 19 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exดร.มาลี สุวรรณอัตถ์, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, " and Utilization Management: Thailand’s Experience and Proposal on International Post-Graduate Training Course ", Sustainable Development for Peace: New Dimensions of Friendly Cooperation in the Upper Greater Mekong Sub-region”, Phnom Penh and Siem Riep, Cambodia, 25 -28 September, 2006., 25 - 28 กันยายน 2006, พนมเปน ราชอาณาจักรกัมพูชา