การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนในกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่ โดยการเอ็นแคปซูเลชันแคลเซียมแอลจิเนท