การศึกษาคุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่สร้างจากแบคทีเรียกรดแล็กติกซึ่งคัดแยกได้จากปลาสวยงาม


แสดงความคิดเห็น

(0)