การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากลำไส้ไก่สำหรับการป้อนให้ไก่เพียงครั้งเดียว

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิราภรณ์ แตงทอง, "Molecular cloning of gene codinf gor bacteriocin like inhibition substance KAC5 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5", International Symposium on Lactic Acid Bacteria. 25-27 July 2010 Faculty of Medicine & Health Sciences Universiti Putra Malaysia. P. 41., 25 - 27 กรกฎาคม 2010, Putra มาเลเซีย