โครงการการศึกษาการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก