การศึกษาการประเมินความแก่ขิงสดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้