การพัฒนากลไกการกรีดฝักสำหรับเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน