การผลิตสารตกแต่งจากเซริซินสำหรับผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส