การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด