การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจจับการบุกรุกสำหรับจำกัดการกระจายตัวของเวิร์ม

Publish Year International Journal 2
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายอุรุพจน์ กัลยาสิริ, "Worm damage minimization in enterprise networks", INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 3-16
2006 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Key Factors Influencing Worm Infection in Enterprise Networks", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 2006, ฉบับที่ 3786, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 54-67
Publish Year International Conference 3
2005 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Key factors influencing worm infection in enterprise networks", Workshop on Information Security Applications (WISA2005), 22 - 24 สิงหาคม 2005, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2004 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Predicting the Dispersion of Worms in Enterprise Networks", Information Technology and Communi-cations Annual Conference 2004, 1 ตุลาคม 2004, Limerick ไอร์แลนด์
2003 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "On an Evaluation of Network Intrusion Dispersion", Proceedings of the 4th International Conference on Information Security Application, 1 สิงหาคม 2003, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี