การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังโดยการคำนวนแบบขนาน