การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก

Publish Year International Journal 1
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "Development of Pasta Products from High-Iron Rice and Iron-Fortified Rice Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 367-375
Publish Year International Conference 1
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, "Development of Pasta Products from High-Iron Rice and Iron-Fortified Rice Flour", Cereal and bread congress, 15 มิถุนายน - 18 กันยายน 2008, Marid ราชอาณาจักรสเปน