นวัตกรรมการใช้มิติเศษส่วนของเซลล์ปิดที่มีรูพรุนในฉนวนกันความร้อนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฉนวน