การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exน.ส. วิสาชิณี รุ่งทวีชัย, "เส้นทางวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเลือดจระเข้", วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 9-11