การออกแบบวิธีการวัดค่าและซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "เครื่องมือวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย