การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก

Publish Year National Journal 1
2010 exJakkapan Pratumteep, exJirakarn Sansernsuk, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJirawan Apiraksakorn, "Production, characterization and hydrolysation products of xylanase from Bacillus subtilis GN156", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 343-349

แสดงความคิดเห็น

(0)