การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของไม้กฤษณาในระบบวนเกษตร