การใช้ขมิ้นชันร่วมกับฟ้าทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อการเติบโต การจับกินเชื้อโรค และสีในเนื้อปลา