การพัฒนาน้ำยาล้างมือกำจัดจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน อบเชย กานพลู และโหระพา

Publish Year International Journal 1
2006 exMatan, N, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exMawson, AJ, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exParker, M, "Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, ปีที่ 107, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 180-185
Publish Year National Conference 2
2009 exNattaya Piumnoppakun, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exสริตา ภาคพิเศษ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย