การวิจัยและพัฒนาการสกัด การแยกสารเคอคูมินอยด์และน้ำมันขมิ้นจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) และการพัฒนาการเปลี่ยนสารเคอคูมินอยด์ (Curciminoids) ไปเป็นเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ (Tetrahydrocurcuminoids, THCs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเครื่องสำอาง