ผลของกวาวเครือขาวต่อการเติบโต อัตราการสังเคราะห์โปรตีน ระดับฮอร์โมน และการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei)