เทคนิคการขยายพันธุ์กวาวเครือขาว SARDI190 ด้วยวิธีการตัดชำ