การตรวจสอบสารฟอร์โบล เอสเทอร์ที่เกิดจากเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง