สรีรวิทยาด้านการเติบโตและพัฒนาของสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพันธุ์