การผลิตและสมบัติของถ่านและน้ำส้มไม้จากต้นสบู่ดำโดยใช้ Drying Carbonizer