การศึกษาและทดสอบเบื้องต้นสำหรับการใช้เชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน